Ramowe plany nauczania w szkołach i placówkach artystycznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia w swojej treści wyniki prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prac pilotażowych i konsultacyjnych. Główny postulat wszystkich środowisk artystycznych, polegał na przywróceniu, ukierunkowanej przede wszystkim artystycznie i postrzeganej, od początku istnienia szkolnictwa artystycznego w Polsce, elitarnej ze względu na wymagane od kandydatów szczególne uzdolnienia, roli szkół artystycznych. Wnioski wypływające z analizy danych uzyskanych w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz działania monitorujące prowadzone w zakresie poziomu kształcenia w szkołach i placówkach artystycznych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, wskazały na zagrożenie obniżenia poziomu nauczania w szkołach artystycznych.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/31859-ramowe-plany-nauczania-w-szkoach-i-placowkach-artystycznych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *