REDUKCJA NIERÓWNOŚCI WŚRÓD UCZNIÓW W CZASIE I PO PANDEMII TEMATEM POSIEDZENIA SEJMOWEJ KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

fotolia.pl Program wsparcia psychologicznego w szkołach, a także zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do zdalnego nauczania autorstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki były głównymi tematami posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się 25 marca br. Udziału w spotkaniu nie wziął jednak minister edukacji.

Przedmiotem posiedzenia było: „Przedstawienie przez Ministra Edukacji i Nauki informacji nt. planów Ministerstwa ukierunkowanych na redukcję nierówności edukacyjnych, powstałych lub pogłębionych w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.”

Dyskusję rozpoczęło pytanie posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która zwróciła uwagę, że edukacja zdalna przyczyni się do pogłębiania nierówności wśród dzieci i młodzieży. Zaznaczyła, że wymiarów nierówności jest wiele, a jednym z nich jest problem ze sprzętem komputerowym do nauki zdalnej. Edukacja zdalna trwa już ponad rok, perspektywa powrotu uczniów do szkół nie jest znana. Posłanka powołała się na raport, który dowodzi, że postępy dzieci w czytaniu spadły. Luki w edukacji szkolnej starają się zapełniać rodzice. Niemniej często pomijanym w analizach faktem jest to, że z różnych względów nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na rodziców. W ocenie posłanki wyrównywanie szans uczniów nie może opierać się wyłącznie na zajęciach wspomagających po powrocie do szkół. Jak podkreślała posłanka, stan permanentnego nadganiania programu nie jest korzystny dla uczniów. Drugą poruszoną kwestią były trudności psychologiczne i psychiczne, z którymi zmagają się uczniowie. Według raportu, ok. dwudziestu procent to minimalna liczba dzieci, które będą potrzebowały pomocy psychologicznej. Dostęp do takiego wsparcia jest z kolei uzależniony od sytuacji ekonomicznej rodziny. Pytała, czy program ministerstwa uwzględnia ten problem. Zaznaczyła, że pogłębione nierówności odbiją się na przyszłości uczniów. Przeciwdziałanie temu zjawisku musi mieć charakter systemowy a nie doraźny i skromny.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59179-redukcja-nierownosci-wsrod-uczniow-w-czasie-i-po-pandemii-tematem-posiedzenia-sejmowej-komisji-edukacji-nauki-i-mlodziezy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *