Rejestracja dzieci z Ukrainy w SIO umożliwi samorządom ubieganie się o dodatkowe środki finansowe

Związek Miast Polskich przekazał informację, że w związku z pojawieniem się dzieci z terenów Ukrainy, które będą uczęszczać do placówek oświatowych, konieczna jest ich rejestracja w Systemie Informacji Oświatowej. Jest to ważne, ponieważ na podstawie liczby uczniów będą przekazywane dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wypełniając formularz rejestracyjny ucznia w SIO należy wpisać imię, nazwisko oraz nr PESEL jeśli dana osoba go posiada. W przypadku braku nadanego nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu – Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie rok – miesiąc – dzień.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rejestracja-dzieci-z-ukrainy-w-sio-umozliwi-samorzadom-ubieganie-sie-o

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *