Remanent szkolny. Dowożenie uczniów na koszt niektórych gmin

Prawdopodobnie stoimy w przededniu kolejnej reformy oświaty. Odbywają się liczne debaty oświatowe i podejmowane stanowiska a niedługo zapadną pierwsze decyzje.

W tym gorącym okresie należy przypomnieć, że wiele gmin, zwłaszcza miejsko-wiejskich i wiejskich, obowiązkowo dowozi uczniów na własny koszt (tzw. zadanie własne).

Żadna z wag przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia tej krzywdzącej nierówności dotyczącej tylko niektórych jst. Warto przypomnieć, że nie było tak zawsze.

Minister prof. Mirosław Handke, przeprowadzając zmiany strukturalne, w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 111, poz. 1284) przewidział wagę P7 – 0,30 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół.

Dodatek ten był kalkulowany według liczby dowożonych uczniów w gminach na terenach wiejskich oraz dowożonych uczniów.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/165263/Remanent-szkolny–Dowozenie-uczniow-na-koszt-niektorych-gmin–To-niesprawiedliwe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *