RIO: dotację na terapeutę, który prowadził zajęcia bez uprawnień trzeba zwrócić

Z dotacji oświatowej nie można sfinansować wynagrodzenia nauczyciela lub terapeuty w zakresie, w jakim wykonywał zadania bez stosownych kwalifikacji lub uprawnień – wynika z opinii RIO w Gdańsku.

RIO powołała się przy tym na art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 ww. ustawy, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/rio-dotacje-na-terapeute-ktory-prowadzil-zajecia-bez-uprawnien-trzeba-zwrocic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *