RODO W SZKOLE. CZY MOŻNA PUBLIKOWAĆ DANE OSOBOWE UCZNIÓW NA FACEBOOK’U SZKOŁY?

Szkoła musi zapewnić rodzicom swobodę w kwestii wyrażenia zgody na publikację wizerunku ich małoletnich dzieci na stronach internetowych szkoły – takie wnioski dla sektora oświatowego wynikają ze sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021.

W omawianym sprawozdaniu, w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych w sektorze szkolnictwa, Prezes UODO opisał sprawę, która dotyczyła skargi na udostępnienie danych osobowych małoletnich osób, w tym ich wizerunku, na fanpage’u szkoły – na portalu Facebook. 

Fotografie, na których znajdował się wizerunek osób, których dane dotyczą, pochodziły z konkursu, którego szkoła była organizatorem.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/66273-rodo-w-szkole-czy-mozna-publikowac-dane-osobowe-uczniow-na-facebook-u-szkoly

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *