Rola pedagoga szkolnego w systemie zdalnego nauczania

Niektórzy uważają, że w zdalnym nauczaniu pedagog szkolny w ogóle jest niepotrzebny. Czy to prawda? Przeczytajcie nasz artykuł!

W każdej sytuacji kryzysowej lub traumatycznej korzystamy z pomocy psychologa. Jeśli do kłopotów dochodzi na terenie szkoły – niemal od razu do działań włącza się pedagog. Nie inaczej powinno być w systemie zdalnego nauczania – jest to przecież sytuacja jak najbardziej kryzysowa a dla wielu osób wręcz dramatyczna. Wsparcie specjalisty jest więc bardzo potrzebne. Jednak wielu ma wątpliwości, jak zorganizować pracę szkolnego pedagoga w e-learningu.

Pierwszym, najistotniejszym ustaleniem jest określenie przez pedagoga szkolnego czasu oraz formy kontaktu z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami. Oczywiście forma kontaktu może być dowolna, ważne jednak, aby każdy potrzebujący wsparcia mógł z łatwością porozumieć się ze specjalistą. Być może zatem najskuteczniejszy byłby dyżur telefoniczny.

Ponadto pedagog – jak każdy inny nauczyciel pracujący w szkole – ma obowiązek zorganizowania konsultacji online.

Ważne, by pedagog świadczył pomoc psychologiczną z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w taki sposób, aby nikt – kto tego potrzebuje – nie został bez wsparcia. W tym miejscu warto rozważyć sytuację uczniów wykluczonych cyfrowo, którzy mają znacznie ograniczony kontakt z nauczycielami. Trzeba również otoczyć opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie reakcji stresowych związanych z epidemią koronawirusa i izolacją społeczną.

Pedagog szkolny powinien być inicjatorem działań interwencyjnych, jeśli powziął informację o niepokojących symptomach płynących z domów uczniów. Powinien także minimalizować negatywne skutki nauczania zdalnego, np. brak motywacji u uczniów do pracy, frustracje i stres związane z trudnościami wynikającymi ze specyfiki kształcenia na odległość, brak wsparcia ze strony osób dorosłych w rozwiązywaniu zadań online itp.

Wsparcie pedagoga powinno dotyczyć również doboru narzędzi pracy zdalnej. Nauczyciele mają obowiązek dostosować metody i treści kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów i jest to zadanie trudne, warto więc poprosić o pomoc specjalistę.

Epidemia koronawirusa to stan zagrożenia zdrowia i życia, to sytuacja, na którą nikt – zwłaszcza dzieci i młodzież – nie był przygotowany. Pedagog szkolny to ktoś, kto ma wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w tak trudnym czasie. To człowiek absolutnie potrzebny i na gruncie szkolnym każdy powinien wiedzieć, że może liczyć na jego opiekę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *