Roszczeniowy rodzic jest niecierpliwy, bywa agresywny. „Mówi mi, jakie stawiać oceny”

Niskie płace nie są jedynym powodem, dla którego nauczyciele i nauczycielki odchodzą z zawodu. Roszczeniowi rodzice potrafią nauczycieli zniszczyć. Każdy powód jest dobry, aby złożyć skargę do kuratorium. Zdarza się, że aby rozwiązać konflikt rodzic - nauczyciel, do szkoły wzywany jest dzielnicowy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *