Różnice w charakterze i celu pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela „wspomagającego”

Nie powinno budzić wątpliwości, że inny jest charakter, rodzaj ale też cel pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela "wspomagającego".

Nauczyciel „wspomagający” realizuje bowiem swoje obowiązki w danej szkole lub przedszkolu współpracując ze wszystkimi nauczycielami, tak z nauczycielami edukacyjnymi danych przedmiotów, przedmiotów teoretycznych, ale także z nauczycielami praktycznej nauki zawodu, czy bibliotekarzami. To samo odnosi się do przedszkoli, gdzie nauczyciel wspomagający zobligowany jest do współpracy z nauczycielami pracującymi z grupami dzieci 6-letnich oraz z nauczycielami pracującymi z pozostałymi grupami. A zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciele ci mają różną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.

Źródło i cały teskt: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/26789-ronice-w-charakterze-i-celu-pracy-nauczyciela-edukacyjnego-i-nauczyciela-qwspomagajcegoq

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *