Rozporządzenie w sprawie zasiłków losowych na cele edukacyjne (dokument)

Dzieci, których rodzinom przyznano zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych, przysługuje zasiłek finansowy na cele edukacyjne oraz bezpłatny udział w zajęciach lub wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych organizowanych przez samorząd.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rozporzadzenie-w-sprawie-zasilkow-losowych-na-cele-edukacyjne-dokument

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *