Sąd dopuścił losowanie podczas rekrutacji do przedszkola

System informatyczny, losowo wybierający dzieci, które otrzymają miejsce w przedszkolu podczas II etapu rekrutacji, może być wykorzystywany przez komisję - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zdaniem WSA, losowanie w takich przypadkach nie jest naruszeniem prawa.

Komisja rekrutacyjna mogła skorzystać z informatycznego systemu losującego, podczas II etapu rekrutacji do przedszkola – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

WSA stwierdził, że w przypadku kiedy w II etapie rekrutacji, po uwzględnieniu kryteriów ustawowych oraz samorządowych, wciąż do przedszkola jest więcej chętnych niż miejsc, decyzja należy do komisji oraz dyrektora placówki.

Mogą wybrać kandydatów wedle swojego uznania – podkreślił sąd.

Źrodło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/sad-dopuscil-losowanie-podczas-rekrutacji-do-przedszkola,271973.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *