Samosterowność, automotywacja i trochę prawa

Przypominamy o najważniejszych zmianach w polskiej oświacie. Poniedziałek zaczynamy artykułem Jagny Niepokólczyciej. Autorka omawia szczegółowo dokumentacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Myślę, że wychowawcy, specjaliści i nauczyciele z pewnością skorzystają z rad naszej znakomitej ekspertki.

We wtorek zapraszamy do lektury felietonu Wojciecha Turewicza, który ma odwagę zadać pytanie, czy nasz wewnętrzny szef byłby z nas zadowolony. Jeśli realizujesz jedynie cele bliskie, stajesz się pracownikiem, jeśli zaś dalekie, to przyjmujesz funkcje lidera.

Temat kontynuujemy w tekście Piotra Ślusarczyka o znaczeniu automotywacji w pracy nauczyciela. Witold Gombrowicz kiedyś powiedział: „całe życie trudno być entuzjastą”. Myślę, że miał rację. Sam jestem nauczycielem i doskonale rozumiem, że świadome sterowanie własną motywacją jest jedną z najważniejszych umiejętności osobistych każdego pedagoga.

Doskonałą okazją do działania może być analiza egzaminów zewnętrznych. Jak ją przeprowadzić? Jak wyciągnąć poprawne wnioski? Jak wykorzystać je w codziennej praktyce?  Na te pytania odpowiada Maria Stawska.

Co przeczytamy w dziale piątkowym dla rodziców? O tym dowiemy się już w środę. Sam jestem bardzo ciekaw.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *