Scenariusz spotkania z Rodzicami w klasie III „Wpływ telewizji i komputera na psychikę dziecka”

Celem zebrania było przybliżenie rodzicom ile czasu ich pociechy spędzają przed telewizorem i komputerem oraz jakie są tego złe skutki i do czego zmierzają w przyszłości.

     Prelekcja dla rodziców poprzedzona była przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów. Wyniki tej ankiety skłoniły mnie do podjęcia rozmowy z rodzicami na tematy związane z telewizją i komputem, ponieważ uważam to za bardzo ważny problem, który wynikał też ze swobodnych rozmów z dziećmi i z planu wychowawczo  – profilaktycznego szkoły.

     Celem zebrania było przybliżenie rodzicom ile czasu ich pociechy spędzają przed telewizorem i komputerem. Jakie są tego złe skutki i do czego zmierzają w przyszłości. Przedstawienie rodzicom innych form spędzana wolnego czasu korzystnych dla psychiki i rozwoju dziecka.

Wspólne rozmowy i dyskusje pozwolą rodzicom podjąć właściwe kroki w tym zakresie. Przedstawione sytuacje i zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania ze środków przekazu uświadomią i ukierunkują rodziców na podjęcie radykalnych zmian w swoim postępowaniu względem dzieci.  

Porządek spotkania:

 1. Powitanie zebranych
 2. Przedstawienie planu spotkania
 • Ø Zabawa dla rodziców: „Poczta odebrana”
 • Ø Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat spędzania wolnego czasu, korzystania z telewizji i komputera
 • Ø Prelekcja na temat zagrożeń związanych z nadmiernym i niewłaściwym wykorzystaniem komputera  – możliwości ochrony własnego dziecka
 1. Omówienie bieżącej sytuacji w klasie. Wyniki nauczania i zachowania się uczniów w czasie lekcji i przerw.

Cele spotkania:

– integracja zespołu rodziców i stworzenie klimatu do rozmowy

– rozbudzenie potrzeby dyskusji nad wybranymi zagadnieniami, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą

– umiejętne podejmowanie starań, by zmierzyć się z problemami swojego dziecka

– zachęcanie rodziców do poszukiwania informacji i prezentowania własnych opinii

– udzielanie informacji o trudnościach w nauce i zachowaniu

– pełnienie roli łącznika między rodzicami i dziećmi

Środki dydaktyczne:

– wzory lewej dłoni przygotowane wcześniej przez uczniów dla każdego rodzica, wyniki ankiety, filmik o zagrożeniach w Internecie

Metody dydaktyczne:

– burza mózgów

– pogadanka

– praca samodzielna rodziców „Poczta odebrana”

Przebieg spotkania:

 • Bycie rodzicem to bez wątpienia jedną z najważniejszych ról, jaką przychodzi nam w życiu pełnić. Zapewne większość rodziców bez wahania odpowie, że dobrze zna swoje dziecko, wie o nim wszystko i nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Jak jest naprawdę? Zachęcam do zabawy. Jeśli chcecie przekonać się, jak dobrze znacie swoje dzieci, odpowiedzcie  państwo na pytania zamieszczone na tablicy.
 1. Ulubiony kolor mojego dziecka ?…..
 2. Najchętniej moje dziecko zjada?…..
 3. Ulubione zwierzątko domowe to?…..
 4. Najchętniej spędza czas z….?
 5. Zabawka którą bawi się najczęściej?

/proszę o podejście do dłoni i poszukanie swojej pociechy/

 Jeśli Państwu się uda odgadnąć to gratuluję! Jesteś rodzicem na medal, a twoje dziecko ma wielkie szczęście. Nie spoczywaj jednak na laurach – dzieci rosną, zmieniają się i rozwijają w mgnieniu oka. 

 • Przeprowadzona została wśród uczniów ankieta. Celem ankiety było poznanie  co uczniowie robią w wolnym czasie, ile czasu spędzają w Internecie i  przed telewizorem. Ankieta była anonimowa.  

 

Ankieta 

Celem ankiety jest poznanie opinii uczniów  klasy III na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie ze sobą  korzystanie z Internetu i telewizji. Ankieta jest anonimowa.

 1. Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas? (Wybierz 3 odpowiedzi)
 • spotykając się z przyjaciółmi
 • spędzając czas z rodziną
 • surfując w Internecie
 • grając w gry komputerowe / na konsoli
 • oglądając TV
 • czytając książkę
 • uprawiając sport
 • w inny sposób ……………………………………………………….
 1. 2.      Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu?
 • w domu
 • w szkole
 • u znajomych
 • w bibliotekach
 • w innych miejscach………………………………………………………..
 1. 3.     Ile czasu dziennie spędzasz surfując po sieci?
 • wcale
 • 0,5 – 1 godzinę
 • 2 – 3 godziny
 • 4 – 5 godzin
 • 6 i więcej godzin
 1. 4.     Ile razy dziennie korzystasz z Internetu?
 • raz dziennie
 • 2 razy dziennie
 • 3 razy dziennie
 • 4 razy dziennie lub więcej
 1. 5.     Do jakich celów wykorzystujesz Internet?  (Możesz wybrać kilka odpowiedzi)
 • gry on-line
 • nauki (rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników, encyklopedii)
 • bez celu
 • poszukiwanie informacji
 • słuchanie muzyki i oglądanie filmów
 • nigdy nie korzystam z Internetu
 • inne ……………………………………………………………………………
 1. 6.     Ile godzin spędzasz przed telewizorem?
 • 1-2 godzin
 • 2-3 godzin
 • 3- 4 godzin
 1. 7.     Jakie programy oglądasz w telewizji?
 • bajki
 • programy dla dzieci
 • programy  kulinarne i sportowe
 • inne: ………………………………………………………………….
 1. 8.        Czy omawiasz z rodzicami to co oglądałeś?
 • tak
 • nie
 1. 9.     O jakiej porze oglądasz telewizję?
 • rano przed lekcjami
 • zaraz po przyjściu ze szkoły do domu
 • po oglądnięciu dobranocki i zjedzeniu kolacji

10. Czy w twoim pokoju znajduje się telewizor?

 • tak
 • nie

11. Z kim  oglądasz telewizję?

 • sam/ sama
 • z rodzeństwem
 • z rodzicami
 • z babcią
 • z dziadkiem

                                                                                   Dziękuję za wypełnienie ankiety

 

 • Wspólne obejrzenie filmu 3..2…1 Internet !  Uzależnienie cz.1
 • Prezentacja na temat; „Rozsądnego oglądania programów telewizyjnych przez dzieci i grach komputerowych .

Telewizja i komputer są wszechobecne w życiu człowieka i przy odpowiednim użyciu mogą być bardzo pożyteczne. Żeby jednak tak było, konieczne jest rozsądne korzystanie z mediów, w przeciwnym razie przynoszą one więcej strat niż korzyści. Dziecko powinno tyle czasu poświęcać na telewizję, na ile pozwala jego wiek i stopień rozwoju.

W ostatnich latach wiele się pisze i mówi na temat nowoczesnych nośników informacyjnych do których należą miedzy innymi telewizja i komputer

W rozmowach z rodzicami słyszymy : Wojtek ma dopiero sześć lat a już potrafi nie tylko uruchomić komputer ale i korzystać i Internetu…. Krzyś nie chce się bawić zabawkami tylko każdą wolną chwilę spędza przed telewizorem…Kasia, uczennica klasy pierwszej, dzisiaj mnie zaskoczyła opowiadając o grze komputerowej dzięki której odbyła wirtualną podróż do innego świata….

  Czasami też poruszają się w sieci Internetu szukając odpowiedzi na interesujące ich pytania. Wszyscy są z tego faktu zadowoleni zarówno dzieci jak i rodzice: dzieci bo nikt od nich niczego nie chce a rodzice bo wreszcie mają trochę czasu dla siebie. Jeżeli korzystanie przez dzieci z tych nowoczesnych nośników informacji jest kontrolowane to przynosi oczekiwane i pozytywne rezultaty. Niestety często jest tak, że dzieci oglądają w telewizji przypadkowe programy, grają w gry o wątpliwych walorach edukacyjnych i wówczas pojawiają się problemy wychowawcze i edukacyjne.

 • Bohaterowie filmów są postaciami najczęściej naśladowanymi przez dzieci. Ponieważ prezentują różne zachowania i postawy dlatego warto po obejrzeniu filmu porozmawiać z dzieckiem o tym , co było dobre a co złe w zachowaniu bohatera a także wyjaśnić dlaczego tak nie należy postępować lub w jaki sposób można naprawić wyrządzoną krzywdę
 • Programy telewizyjne i komputerowe mogą być też zagrożeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno – moralnego. Badania wykazały, że dzieci które spędzają wiele czasu przed ekranem telewizyjnym rozwijają się wolniej. Wolniej uczą się mówić, posiadają mniejszy zasób słów, później nabywają umiejętność czytania i pisania oraz gorzej się uczą. Dzieje się tak dlatego, że dzieci poznają otaczającą rzeczywistość poprzez zmysły: smak węch, wzrok, słuch, dotyk. Im one są wrażliwsze tym bogatsze jest poznanie świata. Niestety ekran telewizora pobudza tylko wzrok i słuch i dlatego brak innych doznań przyczynia się do uboższego poznawania rzeczywistości.
 • Siedzenie przed ekranem telewizora lub monitorem komputera powoduje, że dziecko nie ma czasu ani na spacery i wycieczki ani na gry i zabawy sportowe a przecież aktywność ruchowa szczególnie na powietrzu ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój fizyczny dzieci. Brak czasu na zabawę zabawkami i zabawę z rówieśnikami może być przyczyną trudności: w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, nabywaniu umiejętności zgodnego współdziałania, ustalaniu i przydzielaniu ról społecznych
 • Dzieci wpatrzone w ekran nawet nie wiedzą kiedy pochłaniają jedną paczkę chipsów za drugą i zachowują się tak, jakby cały świat to było tylko to, co jest na ekranie. Takie zachowania są bardzo niepokojące gdyż z jednej strony mają negatywny wpływ na zdrowie a z drugiej strony dzieci tak silnie identyfikują się bohaterem filmu

O oddziaływaniu gier komputerowych

 • Wzrastająca popularność gier nie pozostaje bez wpływu na psychikę i zachowania dzieci. Badania wskazują, że 95% gier pokazuje treści agresywne a więc zabawa polega na walce z różnymi istotami: ludźmi, zwierzętami i przy użyciu różnych narzędzi (broni). Oglądanie scen agresywnych przyczynia się do wzrostu przemocy i agresywnych zachowań dzieci, które przecież naśladują zachowania swoich idoli. Dziecko grające w grę z wątkami drastycznymi aby wygrać musi identyfikować się z agresorem i dokonywać przemocy
 • Gry komputerowe z niebezpiecznymi treściami kojarzą przemoc z nagrodą, gdyż dziecko otrzymuje punkty za pokonanie przeciwnika lub jego wyeliminowanie i w związku z tym ma poczucie sukcesu.
 • Na szczęście na rynku mamy dla uczniów gry edukacyjne, tematyczne, sportowe, strategiczne, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania np. przyrodnicze, matematyczne, językowe. Ponadto doskonalą umiejętności czytania, pisania i liczenia. Usprawniają też koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć, pobudzają wyobraźnię a także rozwijają myślenie strategiczne. Wygrywając dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości a porażkę odbierają jako błąd a nie jako katastrofę. Dlatego dorośli kupując grę komputerową powinni z uwagą czytać informacje umieszczone na opakowaniu. Zwykle w prawym górnym rogu opakowania znajduje się informacja podająca wiek dziecka, dla którego przeznaczona jest gra.

Rady i wskazówki dla rodziców dzieci korzystających z telewizji, Internetu i grających w gry komputerowe

 • ustalenie limitu czasowego oglądania telewizji lub korzystania z komputera. Wszystko zależy od wieku dziecka i umiejętności skupiania uwagi. Może to być jedna godzina dziennie ale w dwóch porcjach lub 45 minut w jednej porcji. Po wyłączeniu telewizora (komputera) należy dziecku zaproponować obejrzenie lub przeczytanie książeczki, wspólną zabawę, pomoc w przygotowaniu posiłku, nakryciu stołu, spacer lub wyjście na rower itd.;
 • oglądanie razem z dzieckiem programu telewizyjnego aby pytaniami zachęcić dziecko do wypowiadania się na temat tego, co widzi, co się zdarzyć może, kto ma rację, który bohater się podoba a który nie i dlaczego.
 • przeprowadzeniem z dzieckiem rozmowy o sposobie korzystania z komputera, Internetu zaletach i zagrożeniach wynikających z posługiwania się nimi ;
 • ustalenie zasad korzystania Internetu np. bez podawania informacji o sobie takich jak: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i szkoły, numeru telefonu i tylko wtedy, gdy dorośli są w domu;
 • wybieranie tylko tych programów telewizyjnych i gier komputerowych które przeznaczone są dla dzieci. Dorośli powinni być zorientowani w tematyce programów telewizyjnych i gier komputerowych aby uniemożliwiać dzieciom oglądanie filmów ze scenami np. przemocy czy strachu. Sceny straszne wzbudzają strach dlatego oglądając wspólnie z dzieckiem program na bieżąco należy komentować to, co na nim się dzieje.
 • traktowanie telewizji jako rozrywki a nie jako nagrody lub kary. Nie należy sadzać dziecka przed telewizorem tylko dlatego, że było grzeczne, lub żeby odpoczęło. Telewizor nie może też być wykorzystywany ani jako nagroda ani jako kara, gdyż może przyczynić się do ukształtowania złych nawyków
 • konsekwentne przestrzeganie zasady: najpierw wywiązanie się z obowiązków a potem dopiero korzystanie z komputera.
 • Oglądanie telewizji, gry komputerowe, to nie może być styl spędzania wolnego czasu lecz rozrywka od czasu do czasu sprawiająca przyjemność. Zadaniem dorosłych jest nie tylko zapoznanie dzieci z innymi atrakcyjnymi formami spędzania czasu ale wspólne z dziećmi gry i zabawy na powietrzu dzięki którym poprawią w znaczący sposób swoją sprawność fizyczną.

TELEWIZJA, GRY KOMPUTEROWE, INTERNET  – ZALETY I ZAGROŻENIA

Telewizja

Zalety: 

 • Pozwala zobaczyć prawie wszystko.
 • Umożliwia dalekie podróże bez ruszania sie z domu.
 • Rozbudza i wzbogaca zainteresowania i ciekawość świata – kultura, geografia, historia, technika, sport, itp. 
 • Pozwala uczestniczyć w ważnych wydarzeniach światowych i lokalnych poprzez bezpośrednie transmisje. 
 • Umożliwia pomoc w naglych potrzebach, np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

Zagrożenia:

 • Stanowi ucieczke od codziennych kłopotów, których nie jest w stanie za nikogo rozwiązać.
 • Czesto wprowadza w świat fikcji, który nie jest tym samym, co otaczająca nas rzeczywistość.
 • Ogladanie podczas posilków sprzyja tyciu i wadom postawy.
 • Niektóre filmy i programy przyzwyczajają i oswajają ludzi wrażliwych z przemocą i agresją.
 • Zabiera czas, który powinien być przeznaczony na spotkania rodzinne i towarzyskie.
 • Kreuje modę i sposoby zachowań takie same dla wszystkich.
 • Reklama w telewizji nie pokazuje rzeczywistości – ma za zadanie jedynie nakłonić do zakupu  pokazywanego produktu
 • GRY KOMPUTEROWE

  Zalety:

  • Rozwijają logiczne myślenie, doskonalą refleks, zręczność manualną, uczą podejmowania decyzji i zastanawiania się nad ich konsekwencjami.
  • Pozwalają usprawnić umiejętności postrzegania i kojarzenia, rozwijają wyobraźnię oraz sprzyjają rozwijaniu umiejętności planowania strategicznego. 
  • Stanowią doskonały sposób do przekazywania wartościowych informacji i poszerzania wiedzy.
  • Pomagają w nauce jezyków obcych poprzez programy multimedialne.
  • Pozwalają twórczo spędzić czas wolny, dając okazję do aktywności własnej  w przeciwieństwie do biernego towarzyszenia akcji przy czytaniu książki, czy oglądaniu filmu.

   Zagrożenia: 

  • Przyzwyczajają do stosowania przemocy i widoku negatywnych zjawisk, np. scen zabijania i przemocy. 
  • Uczą form zachowania uważanych społeczeństwie za niedopuszczalne.
  • Mogą powodować kłopoty zdrowotne (wady postawy, osłabienie wzroku, itp.).
  • W wielu grach wystepują obrazy i animacje o charakterze pornograficznym oraz takie, które wykorzystują w swoich scenariuszach elementy satanistyczne.
  • Mogą prowadzić do uzależnienia.

  INTERNET

  Zalety: 

  • Jest najwiekszą biblioteka na świecie – dzięki niemu jest możliwość swobodnego dostępu do ogromnej ilości informacji.
  • Pozwala nawiązać nowe kontakty z ludźmi z całego świata.
  • Umożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i hobby.
  • Daje możliwość szybkiej komunikacji z innymi ludźmi za pomocą tekstu, dźwięku i obrazu.
  • Pozwala pokazać zainteresowania dzięki publikowaniu własnej strony www.
  • Daje okazje do dobrej rozrywki.
  • Umożliwia dokonywanie zakupów, transakcji bankowych czy załatwiania sprawy bez wychodzenia  z domu.

  Zagrożenia: 

  • Szukając dobrych informacji w Internecie można natrafić na niebezpieczne treści.
  • Szukając nowych znajomości można niechcący natrafić na osoby, których celem jest krzywdzenie innych.
  • Wybieranie internetu zamiast innych form aktywności sport, nauka, hobby, spotkania z innymi ludzmi może uzależnić. 
  • Wielogodzinne przebywanie przed monitorem komputera, korzystanie z sieci może wpłynąć na stan zdrowia, może być przyczyną wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa i innych schorzeń.
  • Zakupy oraz czynności bankowe poprzez Internet moga narażac na straty finansowe.

  Ważne: 

  • Należy towarzyszyć dziecku w korzystaniu z różnych mediów.
  • Mieć kontrole nad tym, co czyta, ogląda, w jakie gra gry, na jakie wchodzi strony, z kim się kontaktuje w sieci, itp. 
  • Poznać pasje i zainteresowania dziecka.
  • Wspólnie dokonywać wyboru wartościowych do obejrzenia programów i treści przeznaczonych do czytania. 
  • Okreslać ilość czasu przeznaczonego na korzystanie z różnych mediów.
  • Uzmysławiać zagrożenia mogace płynać z każdego z nich.
  • Pokazywać inne, ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu.

  Strony edukacyjne dla uczniów klas I – III

  • MATH.EDU.PL – /zadania , testy i ciekawostki edukacyjne…./
  • PisuPisu.pl – / gry edukacyjne dla dzieci, ortografia online, czytanki…/
  • Klasoteka.pl – /gry matematyczne dla uczniów, ciekawostki dla   Rodziców…/
  • MATZOO.PL – /zadania matematyczne dla uczniów……/
  • Abecadło.cauchy.pl – /łamigłówki, ćwiczenia i gry edukacyjne…/
  • Edukacyjnegry.pl – /gry edukacyjne/
  • zyraffa.pl – / gry i zabawy dla dzieci, wyspa gier dla chłopców i dziewczynek, quizy online../
  • SZALONELICZBY.PL – /zagadki, łamigłówki, quizy i gry   planszowe./

  Pamiętajmy o zasadzie, że dzieci z całego świata mają dwie cechy wspólne:

  zamykają uszy na rady, a otwierają oczy na przykład; 

  Dawajmy dzieciom dobry przykład !!

  Halina Duran

  Add a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *