Serdeczne gratulacje!!!

Zaczynamy od rzeczy najpilniejszej. Śpieszymy donieść, że nasza Autorka Joanna Kujawa, którą znacie Państwo z tekstów krytycznie odnoszących się do zmian zachodzących na uniwersytetach, odniosła ogromny sukces wydawniczy. Pozwolę sobie w tym miejscu złożyć serdeczne gratulację p. dr Joannie Kujawie.

W imieniu kolegium redakcyjnego edurada.pl chcemy bardzo serdecznie pogratulować naszej korespondentce z Australii, Pani Joannie Kujawa sukcesu, jaki odniosła jej książka „Jerusalem Diary: Searching for the Tomb and House of Jesus”. Mamy świadomość, że najwyższą nagrodą dla pisarza jest ilość czytelników, która dała się zaprosić do wspólnej wędrówki po meandrach intelektualnych i emocjonalnych autora.
Ta imponująca grupa spowodowała, że książka stała się podróżniczym bestsellerem.

Życzymy Pani dalszych, tak owocnych spotkań z czytelnikami.

Co nowego w stronie Edurada.pl? Nauczycieli i rodziców zapewnie zainteresuje artykuł Wojciecha Turewicza o informacji zwrotnej oraz refleksja dr Krystyny Budzianowskiej, radzącej, jak wesprzeć ucznia nieśmiałego. Dyrektorzy skorzystają zapewne z porady, dotyczącej trybu tworzenia zespołów dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakładce wzory dokumentów umieszczamy możliwie najprostszy dokument, za pomocą którego może dyrektor w przedszkolu, szkole lub placówce utworzyć zespół. Na pytania z tym tygodniu odpowiadali nasi eksperci – Maciej Biernacki i Bogdan Żerkowski. Dla ciekawych świata mamy niespodziankę. Anna Olecka przedstawia amerykański system oświaty.

Owocnej lektury
Piotr S.  Ślusarczyk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *