Sieć samokszktałcenia – Awans Zawodowy

Zapraszamy wszystkich nauczycieli wkraczających na ścieżkę rozwoju zawodowego do udziału w naszej sieci. Wasz udział w tym projekcie umożliwi Wam lepsze przygotowanie się do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Awans zawodowy obowiązuje od momentu reformy oświaty. Było to na tyle istotne przedsięwzięcie dla środowiska oświatowego, że wiele instytucji wspierających oświatę zajmowało się tym problemem. W tym czasie nauczyciele otrzymali znaczące wsparcie teoretyczne, ale także praktyczny sposób przejścia tej ścieżki rozwoju. Dzisiaj młodzi nauczyciele, czują się osamotnieni. Mogą liczyć jedynie na starszych kolegów i swojego zwierzchnika. Odpowiadając na te potrzeby stworzyliśmy sieć samokształcenia i współpracy dotyczącej Awansu Zawodowego.

 

W zakresie tematycznym udzielone zostanie Państwu wsparcie w obszarach:

– planu rozwoju zawodowego i sprawozdania

– dokumentowania awansu zawodowego

– przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego

– przygotowania się do postępowania kwalifikacyjnego

 

Cele sieci

Zapoznanie się z niezbędną wiedzą dotyczącą awansu zawodowego.

Przygotowanie praktyczne nauczycieli do uzyskania kolejnego szczebla awansu zawodowego

 

Założenia sieci

 

Uczestnictwo w naszej sieci jest dla Państwa dobrowolne i nieodpłatne. Sieć ma formę otwartą. Można z niej korzystać również w przypadku zainteresowania określonym modułem tematycznym.

 

W ramach sieci przewidziano:

1. Zamieszczanie niezbędnych, wymaganych w procedurze awansu zawodowego dokumentów:

– plan rozwoju zawodowego

– sprawozdanie z rozwoju zawodowego

– dokumenty wymagane do otwarcia stażu

– dokumenty wymagane do postępowania kwalifikacyjnego

3. Możliwość zadawania pytań na platformie Edurada.pl.

4. Zamieszczanie artykułów i opracowań dotyczących awansu zawodowego.

5. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci (forum, możliwość zamieszczania).

6. Szkolenia dotyczące awansu zawodowego

Biblioteka awansu zawodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *