Sieć samokształcenia – Dyrektor na starcie

Zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół rozpoczynających swoją pracę na stanowisku dyrektora szkoły i nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą do udziału w naszej sieci. Wasz udział w tym projekcie pomoże Wam przygotować się do nowej roli dyrektora szkoły jako lidera.

Osoby, które w przyszłości mają pełnić stanowisko dyrektora szkoły nie są w pełni przygotowani do tej roli. Jedyne przybliżenie funkcji zarządzającego szkołą opiera się na obserwacji swojego zwierzchnika oraz ukończenie kursu kwalifikacyjnego w tym zakresie. Szkoła jest instytucją szczególnie złożoną. Rolą dyrektora jest dbanie o wysoką jakość edukacyjną, ale także zarządzanie personelem, z czym wiążą się różne obszary wiedzy i umiejętności.

Dyrektor powinien być wizjonerem, menedżerem i gospodarzem, ale przede wszystkim liderem. Wymienione role może sprawować jedynie prawdziwy lider. Na ścieżce przygotowania do funkcji dyrektora nie ma przestrzeni, gdzie mógłby zdobyć umiejętności w tym zakresie. Projekt Dyrektor na starcie miałby wypełnić tę lukę i pomóc uczestnikom zgłębić, jak ważna jest rola prawdziwego przywódcy.

Cele sieci

Pomoc w przygotowaniu się do pełnienia roli lidera środowiska szkolnego

Założenia sieci

Uczestnictwo w naszej sieci jest dla Państwa dobrowolne i nieodpłatne. Sieć ma formę otwartą. Można z niej korzystać również w przypadku zainteresowania określonym modułem tematycznym.

Zapraszamy do udziału w sieci!

Biblioteka Dyrektora

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *