Sprawdź ocenę. Nowe zasady dotyczące wglądu w prace egzaminacyjne

Od obecnej sesji egzaminu gimnazjalnego obowiązują nowe ujednolicone zasady dotyczące wglądu w prace egzaminacyjne uczniów, ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; nowe zasady będą obowiązywały także na maturze, której sesja egzaminacyjna rozpocznie się 4 maja.

Do tego roku zasady wglądu w prace egzaminacyjne każda z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych ustalała sama.

Zmienione zostało to w wyniku uchwalonej w lutym br. nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące m.in. organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym zasad wglądu w prace egzaminacyjne. 

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/150708/Sprawdx-ocene–Nowe-zasady-dotyczace-wgladu-w-prace-egzaminacyjne

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *