Sprawdzian szóstoklasisty w 2015 r. w nowej formie. Zobacz, co się zmieni

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół podstawowych po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty w nowej formie. Co się zmieni?

Terminy sprawdzianu szóstoklasisty
1 kwietnia 2015 r. – godz. 9 – język polski i matematyka; godz. 11.45 – język obcy
1 czerwca 2015 r. – Dodatkowy termin sprawdzianu
19 czerwca 2015 r. – Przekazanie przez OKE zaświadczeń ze sprawdzianu do szkół

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół podstawowych po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty w nowej formie. Sprawdzian został podzielony na dwie części. Pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym. Druga będzie dotyczyła wiadomości i umiejętności ucznia z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
• część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki  (80 minut)
• część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (45 minut)

Języki do wyboru: angielski, ‎francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Źródło i cały artykuł: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/855768,sprawdzian-szostoklasisty-w-2015-r-w-nowej-formie-zobacz-co-sie-zmieni.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *