Studenci pomogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć online. Tak zaliczą praktyki zawodowe

Studenci pomogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć online. Tak zaliczą praktyki zawodowe Studenci pomogą w prowadzeniu zdalnych lekcji i zajęć? (fot. pixabay.com) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje, by studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych kształcący się na kierunkach nauczycielskich zyskali w tym roku akademickim możliwość odbycia praktyk zawodowych, wspierając nauczycieli w zdalnym prowadzeniu lekcji lub zajęć. Projekt stosownej nowelizacji został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

Resort tłumaczy, że zmiana przepisów jest uzasadniona szczególnymi okolicznościami związanymi z epidemią koronawirusa, a w szczególności potrzebą zapewnienia nauczycielom wsparcia w prowadzeniu przez nich lekcji lub zajęć zdalnie.

W myśl nowelizacji umożliwienie realizacji praktyk zawodowych poprzez wsparcie nauczycieli w zdalnym nauczaniu miałoby dotyczyć tylko roku akademickiego 2019/2020.

Propozycja ministerstwa została 1 kwietnia skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Resort chce, aby zmienione przepisy weszły w życie od razu z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/studenci-pomoga-nauczycielom-w-prowadzeniu-zajec-online-tak-zalicza-praktyki-zawodowe,167997.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *