Superwizja w szkole część 2

Superwizja w szkole, wsparcie dla nauczycieli, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, rozwój zawodowy

 

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Spotkanie superwizyjne prowadzi neutralny ekspert – często koleżanka/kolega po fachu, przy którym znacznie łatwiej zachowywać się naturalnie i którego obowiązuje tajemnica dokładnie taka sama, jak w przypadku relacji terapeutycznej. Takie spotkanie nie ma na celu wystawienia oceny ale wsparcie nauczyciela w wypracowaniu najskuteczniejszych rozwiązań.

W superwizji też  nie chodzi jedynie o podanie nauczycielowi wskazówek, co do dalszego postępowania z uczniem. Ważniejsze, by spojrzał na sytuację oczami swojego ucznia, by mógł przeanalizować zastosowane metody, własną reakcję; by zobaczył swoją lekcję w rzetelnym zwierciadle wiedzy, doświadczenia, umiejętności drugiego nauczyciela. To też refleksja nad tym, co wydarzyło się w klasie, co mogło się zdarzyć inaczej, korzystniej, efektywniej czy tez skuteczniej.

Superwizor może pomóc:

– lepiej zrozumieć siebie i motywy swojego postępowania,

– lepiej rozumieć uczniów,

– zidentyfikować stosowane przez siebie oddziaływania pedagogiczne,

– uświadomić sobie charakter kontaktów interpersonalnych z uczniami,

– poszukiwać lepszych sposobów uczenia i wspierania rozwoju uczniów.

 

W trakcie superwizji korzystamy nie tylko z własnych doświadczeń, ale również z doświadczeń innych osób z zespołu. Skuteczne uczenie się oznacza tu również konieczność sięgania do fachowej literatury, przygotowanie się do rozmowy, spotkania.

Superwizja może dać liczne korzyści zawodowe i osobiste. Przede wszystkim możemy, z taktowną pomocą superwizora, odkryć przyczyny trudności napotkanych w pracy wychowawczej i dydaktycznej. A zdając sobie sprawę z przyczyn, wypracować lepszą strategię pracy, odzyskać zaufanie do siebie i doświadczać więcej zadowolenia ze swojej aktywności zawodowej.

Superwizor może pomóc wyćwiczyć nowe metody pracy. Możemy od osób w grupie dowiedzieć się, jak inni widzą nasze trudności, podczas gdy superwizor zadba o wzajemny szacunek i atmosferę bezpieczeństwa.

Polecamy nasze szkolenie o superwizji, zachęcając rady pedagogiczne do bliższego poznania tej metody doskonalenia pracy, jako strategii rozwoju osobistego i zawodowego.

W czasach, kiedy jakość i efektywność pracy jest miernikiem sukcesu nauczyciela i szkoły, warto inwestować we własny rozwój – indywidualny i zespołowy. Zapraszamy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *