Systemowa zmiana. MF proponuje subwencję oświatową na podstawie obecności

Subwencja oświatowa powinna być naliczana z uwzględnieniem obecności uczniów, a nie tylko na podstawie jednorazowego wykazania ucznia przez dyrektora szkoły – uważa Ministerstwo Finansów.

W ten sposób resort finansów odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie podziału między samorządy części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r.

„Jedną z kluczowych kwestii związanych z podziałem kwot subwencyjnych pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego jest uniknięcie kierowania środków finansowych na wykazywanych przez dyrektorów szkół w Systemie Informacji Oświatowej uczniów, którzy nie uczęszczają do szkoły” – zwraca uwagę wiceminister Tomasz Robaczyński.

Jak wskazuje, sytuacja ta występuje we wszystkich rodzajach szkół, a szczególnie dotkliwa jest w przypadku szkół dla dorosłych, gdzie dochodzi do wirtualnego zapisywania uczniów do szkoły (wpisanie do księgi uczniów), natomiast faktycznie uczeń ten nie realizuje procesu kształcenia.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/195646/Systemowa-zmiana–MF-proponuje-subwencje-oswiatowa-na-podstawie-obecnosci?fbclid=IwAR08odPa5u81Z0RZcLRzvzQSLU6wJi9olZYHez0rRtLMnbZNGdfef1jSl5A

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *