Szansa dla dzieci z dysleksją i z zaburzeniami językowymi

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe.

Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali nowe narzędzia diagnostyczne dla dzieci z dysleksją i z zaburzeniami językowymi.

Źródło i cały tekt:http://egaga.pl/szansa-dla-dzieci-z-dysleksja-i-z-zaburzeniami-jezykowymi/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *