Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania kształtującego – raport z badań

W zeszłym roku dotarła do Państwa nowa publikacja Instytutu Kształcenia Eko-Tur autorstwa Wojciecha Turewicza pt. Szkoła naprawdę przyjazna w duchu oceniania kształtującego. Poprosiliśmy czytelników naszej książki o podzielenie się swoimi refleksjami na temat tej publikacji, przeprowadzając wśród kilkuset osób anonimową ankietę na ten temat.

Ten model myślenia dotyczący pracy z drugim człowiekiem, a także prowokuje do przyjęcia nowego podejścia do oceniania. Aby pomóc dyrektorom i nauczycielom wprowadzić w szkole elementy tej filozofii, przekazaliśmy Państwu naszą publikację.

Byliśmy zainteresowani informacją zwrotną, na ile Państwa ta problematyka zainteresowała? Cieszyliśmy się z każdej zmiany, która została w Waszej szkole wprowadzona.

Poprosiliśmy czytelników naszej książki o podzielenie się swoimi refleksjami na temat tej publikacji, przeprowadzając wśród kilkuset osób anonimową ankietę na ten temat.

Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że w większości przypadków z książką zapoznali się głównie dyrektorzy szkół. Dla zdecydowanej większości była to pierwsza pozycja dotycząca oceniania kształtującego, z którą się nasi czytelnicy spotkali. Publikacja „Szkoła Przyjazna OK”, zainteresowała naszych czytelników na tyle, że spora ich część zdecydowała się pogłębić wiedzę, na temat Oceniania Kształtującego – niektórych nawet tak bardzo, że niektóre elementy OK. postanowili wprowadzić we własnej szkole.

Do najistotniejszych elementów oceniania kształtującego, które warto wprowadzić w placówce czytelnicy zaliczyli cele i kryteria lekcji, ale przede wszystkim wskazali na informację zwrotną. Zgodzili się z jedną z tez książki, iż jest to serce oceniania kształtującego.

Byliśmy ciekawi, czy nasi czytelnicy uważają, że  Ocenianie Kształtujące można wprowadzać w szkole, w sposób systemowy? Tu zdania były podzielone. Część respondentów uznała, że na pewno można wprowadzać pewne elementy OK. na poszczególnych lekcjach. To co stanowi barierę według czytelników – to obawa przed nadmiernym dokumentowaniem wdrażania OK. w szkole. Niektórzy z czytelników twierdzą, że Ocenianie Kształtujące w teorii brzmi bardzo ciekawie, natomiast mało realne jest wprowadzenie tego systemu w szkole. Kilku dyrektorów obawiałoby się wprowadzenia Oceniania Kształtującego sposób systemowy. Woleliby formę bardziej spontaniczną.

 Gdyby dyrektorzy szkół zdecydowali się wdrożyć elementy OK. w szkole –  uważają, że o wiele łatwiej będzie to zrobić korzystając z zewnętrznego wsparcia ekspertów.

Za  najmocniejszą stronę książki wskazali m.in. przydatność proponowanych rozwiązań, zrozumiały język, brak nadmiernie rozbudowanych zagadnień teoretycznych oraz gotowe, praktyczne rozwiązania.

Większość z nich poleciłoby tę książkę innym dyrektorom i nauczycielom.

Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się naszą publikacją oraz tym, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze pytania.