Szkoła, w której pracuję ulega likwidacji.Jestem nauczycielką.Mam 20 lat pracy, w tym jeden dzień urlopu bezpłatnego.Kto i kiedy powinien wypłacić mi nagrodę jubileuszowa. Proszę o odpowiedź

Jeżeli dotychczasowy pracodawca (Pani szkoła) z dniem 1 września już nie działa, wówczas zlikwidowany pracodawca nie wypłaci Pani nagrody. Jeżeli znajdzie Pani zatrudnienie w innej szkole od 1 września 2012, wówczas z tym właśnie dniem nabędzie Pani prawo do nagrody jubileuszowej. Fakt, że pracodawca ulega likwidacji niestety nie daje niestety Pani żadnej ulgi i nie stawia Pani w sytuacji uprzywilejowanej. Mamy nadzieję, że uda się Pani korzystnie rozwiązać sprawy kadrowe.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *