Szkoła przyjazna w duchu oceniania kształtującego

Ocenianie kształtujące na dobre zadomowiło się w polskich szkołach. Dlatego przygotowaliśmy kolejne wydanie książki Szkoła Przyjazna w duchu oceniania kształtującego.

Ocenianie kształtujące na dobre zadomowiło się w znacznej części polskich szkół. Wielu nauczycieli poszukuje sposobów na angażowane uczniów w proces lekcyjny. Dodatkowo – nowe rozporządzenie w sprawie oceniania z czerwca 2015 roku wprowadziło obowiązek stosowania przez nauczycieli informacji zwrotnej – czyli głównego elementu OK. Te wszystkie okoliczności spowodowały, że na nowo przygotowaliśmy kolejne wydanie książki Szkoła Przyjazna w duchu oceniania kształtującego.

Dlaczego warto naszym zdaniem sięgnąć po tę pozycję? Jednym z zasadniczych problemów, z którymi boryka się szkoła jest brak wypracowanej drogi do osiągania założonych celów. Zakładając, że nauczyciele posiadają nawet znaczną wiedzę na temat elementów oceniania kształtującego – nie potrafią z sukcesem tej wiedzy stosować w praktyce. Dyrektorzy chcieliby, aby grono pedagogiczne stosowało elementy OK, ale z jakiegoś potrafią to tylko nieliczni.

Jak sprawić, że ocenianie kształtujące wpisane jest w kulturę pracy w szkole? O tym właśnie jest ta książka. Wspólnie z Wojciechem Turewiczem pokazujemy drogę – od stanu niewiedzy o ocenianiu kształtującym, poprzez poznanie elementów OK (celu lekcji, kryteriów oceniania, informacji zwrotnej, samooceny i oceny koleżeńskiej) do momentu, kiedy wprowadzony system z sukcesem funkcjonuje w szkole. Pokazując cały system wdrażania OK w szkole, zwracamy szczególną uwagę na rolę nauczycieli i wychowawcy, a także zadania dyrektora w tym projekcie. Uważamy, że ważnym problemem, który bardzo często bywa pomijany jest właściwa komunikacja pomiędzy wszystkimi osobami włączonymi do projektu. Znaczącą rangę nadajemy współpracy z rodzicami, bez których, jak wiadomo nie ma mowy o sukcesie wdrożenia OK.

 

Nasza pozycja jest już drugim wydaniem. W stosunku do pierwszego wzbogaciliśmy jej zakres o pracę w duchu OK wśród dorosłych (nauczycieli, dyrekcji, rodziców) oraz zaproponowaliśmy model trójkąta współpracy w relacjach: uczeń – rodzic – nauczyciel. Uznaliśmy, że zaproponowana wcześniej droga wprowadzania naszego projektu była zbyt ambitna i dla wielu nierealna do wprowadzenia. Wyciągnęliśmy wnioski ze współpracy z kilkudziesięcioma szkołami w całej Polsce i postanowiliśmy w kolejnym wydaniu uprościć ten system.

Wszystkim, którym zależy na poznaniu idei oceniania kształtującego, a także tym, którzy chcą taki model myślenia przenieść do swojej szkoły gorąco polecamy publikację Szkoła Przyjazna w duchu oceniania kształtującego. Jesteśmy gotowi odpowiadać na Państwa uwagi i wątpliwości. Piszcie do nas adres Edurady.

Dodatkowo chciałbym zachęcić wszystkich nieprzekonanych, że założenia oceniania kształtującego oparte są o filozofię wzajemnej podmiotowości, czyli szacunku nauczyciela do ucznia, a ucznia do nauczyciela.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *