Kuratoria nie zgadzają się na likwidację szkół. Blokują decyzje gmin

Kuratoria nie zgadzają się z decyzjami samorządów o zamykaniu placówek oświatowych. Pozytywnie są rozpatrywane tylko wnioski dotyczące wygaszania tych, które od lat nie prowadzą naboru.

Kuratorzy co do zasady wystawiają negatywne opinie o zamiarze likwidacji szkół lub innych placówek oświatowych. Tak wynika z sondy DGP przeprowadzonej w poszczególnych województwach. Te samorządy, który zdecydowały się na ich zamykanie przed obowiązywaniem zaostrzonych przepisów oświatowych w tym zakresie, również mają pod górkę. Na odsiecz kuratorom, którzy wtedy wystawiali jeszcze niewiążące negatywne opinie, przychodzili wojewodowie. Ci uchylali uchwały dotyczące likwidacji placówek oświatowych przed reformą. W efekcie sprawy trafiają do sądów administracyjnych.

Niepotrzebny pośpiech

Od 23 stycznia 2016 r. na likwidację szkoły musi się zgodzić kurator. Tak wynika z ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/927829,kuratorium-likwidacja-szkol.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *