Szkolnictwo branżowe 2019: Więcej uczniów w firmach, więcej firm w szkołach

Nowością jest także wprowadzenie stażu uczniowskiego, jako nowej formy łączącej elementy kształcenia i zatrudnienia adresowanej zwłaszcza do uczniów techników.

Zmiany wprowadza ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2245) wchodząca w życie co do zasady 1 września 2019 r. Z punktu widzenia firm jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie dofinansowania do kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Wzrasta ono z 8081 zł do 10 tys. zł dla całego 36-miesięcznego okresu kształcenia. 

Źródło i cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1390388,zmiany-szkolnictwo-branzowe-2019.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *