Sztuczna inteligencja – poradnik dla nauczycieli

"Do czego AI nie służy. Przewodnik dla nauczycieli" - pod takim tytułem Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje drugi już poradnik dla nauczycieli dotyczący sztucznej inteligencji. Poradnik ma m.in. podpowiadać, które kompetencje powinno się rozwijać w obliczu zmian jakie niesie ze sobą rozwój AI.

W przewodniku „Do czego AI nie służy” autorzy zastanawiają się nad kreatywnością dużych modeli językowych, analizują etyczno-moralne aspekty korzystania z nich oraz prezentują wskazówki dla nauczycieli. Ostatni rozdział skupia się na przykładach niepożądanych zachowań użytkowników AI w szkole oraz definiuje zagrożenia związane z wdrażaniem rozwiązań AI w edukacji.

Ciekawostką jest podsumowanie dokumentu, którego napisanie zlecono do wygenerowania właśnie sztucznej inteligencji – modelowi językowemu. Cały tekst i dostęp do podręcznika: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/sztuczna-inteligencja-poradnik-dla-nauczycieli-dokument

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *