Takie szkolne kary są teraz niezgodne z prawem. Czy nauczyciel może kazać zmyć makijaż? To mówią przepisy

Kwestie dotyczące ubioru uczniów regulują szkolne statuty, które muszą być sporządzone zgodne z prawem. Statut jest informacją publiczną i powinien być jawny. Nad statutem szkoły stoją akty nadrzędne, w tym Prawo oświatowe czy - najważniejszy - Konstytucja RP. Przepisy (art. 99 ustawy Prawo oświatowe) dopuszczają na przykład wymóg wprowadzenia mundurków lub określonego rodzaju ubioru. Z art. 99 ustawy o Prawie oświatowym jasno wynika, że szkoła nie może regulować niczego poza ubiorem uczniów w szkole.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *