TiK, Multimedia – nowoczesna, efektywna praca z uczniem

Polski system edukacyjny ulega ewolucyjnym zmianom zgodnie ze światowymi trendami. Jednym z wiodących kierunków rozwoju rynku edukacyjnego są nowe technologie i edukacyjne programy multimedialne.

W lipcu 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki, monitory dotykowe. Nowe technologie stają się więc kompleksowym, integralnym elementem w systemie edukacyjnym polskiego szkolnictwa. Czym dokładnie są wymienione wyżej Technologie Komunikacyjno-Informacyjne, jakie są korzyści z ich wdrożenia w procesie dydaktycznym? No i dlaczego zdobyta w tym zakresie wiedza przyda się nam w szkole i ułatwi codzienną pracę?

Pod pojęciem Technologii informacyjnych i Komunikacyjnych (w skrócie TIK, z angielskiego: Information and Communication Technologies (ICT)), kryje się kompleksowy zbiór technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Mówiąc po ludzku, to aktywne wykorzystanie Internetu, programów multimedialnych, narzędzi online, aplikacji, smartfonu, tabletu w pracy i życiu codziennym. Nie jest tajemnicą – nasi uczniowie aktywnie korzystają z Internetu, kanałów społecznościowych. Wbrew pozorom, nie dysponują żadną magiczną wiedzą. Każdy nauczyciel może w szybkim czasie nauczyć się najważniejszych programów, systemów z obszaru TiK. A nasze szkolenia sprawiają, że Internet i multimedia szybko stają się sprzymierzeńcem nauczyciela i znacznie ułatwiają pracę ze współczesnym, wymagającym uczniem. Nasi specjaliści, rynkowi eksperci pokazują w sposób niezwykle praktyczny i przystępny jak gdzie i jak zdobywać wiedzę w obszarach powiązanych z nowymi technologiami. Każde szkolenie realizowane jest w formie interaktywnego warsztatu, w trakcie którego nauczyciel utrwala przydatną w pracy wiedzę.

Niektóre formy wykorzystania elementów TiK w pracy nauczyciela są Państwu doskonale znane. Dziennik elektroniczny, Tablica interaktywna i jej oprogramowanie, elektroniczne programy edukacyjne… Zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w edukacji to narzędzie, które pomaga zaangażować uczniów w proces edukacyjny i osiągać lepsze wyniki w nauce. Inne, mniej czy bardziej zaawansowane, praktyczne formy to między innymi:

 • wirtualne klasy; systemy do wirtualnej komunikacji z rodzicem, uczniem
 • narzędzia online do tworzenia grafiki, infografiki, plakatów, komiksu, różnego rodzaju efektów graficznych
 • wirtualne programy z gotowymi zasobami interaktywnymi
 • programy do tworzenia prezentacji multimedialnej
 • systemy do tworzenia aplikacji interaktywnych
 • narzędzia do tworzenia i edycji video, animacji
 • wirtualne dyski, narzędzia do przechowywania danych
 • kanały społecznościowe (tak, tak – popularne social media są świetnym źródłem wiedzy, niezwykle przydatnym w okiełznaniu polskiego ucznia 2017)

Strategicznym elementem, na który zwracamy baczną uwagę w trakcie naszych szkoleń z obszaru TiK, Multimedia jest Cyberbezpieczeństwo. To kwestia niezwykle istotna. Internet, smartfon, kanały społecznościowe mają wiele zalet, oferują masę możliwości. Pod warunkiem, że my, nasi uczniowie i rodzice wykorzystujemy je umiejętnie, rozważnie i bezpiecznie. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu najważniejsze zasady, które sprawią, że wykorzystanie w Waszej pracy TiK stanie się prawdziwą przyjemnością.

Dariusz Adamczyk – doświadczony Trener, Szkoleniowiec, przedsiębiorca. Specjalista w obszarach ICT, TiK, Cyberbezpieczeństwo, Social Media. Doświadczony  specjalista w zakresie procesów zarządzania projektami, Trener i wdrożeniowiec Lean Management, Scrum. Marketer, Project Manager. Ekspert w zakresie takich obszarów, jak:

 • Multimedia w praktyce
 • Social media w biznesie
 • Technologia i Komunikacja
 • Delegowanie zadań w procesie projektowym
 • Praca z Kartą Wyników
 • Identyfikacja procesów ICT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *