Uczeń z ADHD

Książka adresowana głownie do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz tych, których interesują problemy ucznia z ADHD. Autorka z ogromnym znawstwem omawia pojęcie i istotę nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Autorka dokonuje przeglądu metod diagnozowania oraz stosowanych w Polsce metod terapii pedagogicznej, psychoterapii i innych metod wspomagających funkcjonowanie dziecka z ADHD w środowisku.

Najważniejsza część książki traktuje o szkolnym funkcjonowaniu ucznia z ADHD w świetle stawianych mu przez środowisko szkolne wymagań dydaktycznych oraz społeczno- wychowawczych. Autorka przedstawia formalny system wymagań szkolnych wobec ucznia oraz obowiązujących, zarówno ogólnych jak i wewnątrzszkolnych, aktów prawnych. Treść rozdziału jest pionierską próbą ukazania niewspółmierności szkolnych oczekiwań do możliwości i ograniczeń dziecka z ADHD. Każdy nauczyciel winien ten fragment uczynić obszarem własnej refleksji: chcemy, by uczeń z nadpobudliwością zachowywał się tak samo jak każdy inny uczeń i osiągał te same efekty, a nie bierzemy często pod uwagę jego złożonych trudności. Zachętą do pogłębionej refleksji winna się stać także lista porad dla nauczycieli zawartych w zakończeniu książki.

Tytuł publikacji: Nauczyciel a uczeń z ADHD

Autor publikacji: Wanda Baranowska

Wydawnictwo, rok
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *