Uczeń z cukrzycą w szkole – badanie glukometrem

Oznaczanie glikemii jest podstawowym elementem codziennego funkcjonowania dziecka z cukrzycą. Dzisiaj omawiamy krok po kroku, jak to zrobić i jakie poziomy cukru powinny nas zaniepokoić.

Poprzednie artykuły znajdziecie Państwo pod linkiem:

 1. https://edurada.pl/artykuly/Ucze-z-cukrzyc-w-szkole-cz-I/
 2. https://edurada.pl/artykuly/Ucze-z-cukrzyc-w-szkole-hipoglikemia-cz-II/
 3. https://edurada.pl/artykuly/Ucze-z-cukrzyc-w-szkole-insulinoterapia/

Badanie glukometrem – krok po kroku:

 • Umycie rąk ciepłą wodą z mydłem a następnie wytarcie ich do sucha,
 • Przygotowanie nakłuwacza z lancetem (ustawienie odpowiedniej głębokość nakłucia palca),
 • Masaż dłoni, od nasady dłoni w kierunku palca, który ma być nakłuwany,
 • Nakłucie nakłuwaczem bocznej części opuszki palca,
 • Nałożenie kropli krwi na pasek testowy,
 • Wynik poziomu cukru pojawia się już po kilku sekundach,
 • Zabezpieczenie miejsca nakłucia jałowym gazikiem lub gazikiem nasączonym spirytusem.

 

Wyniki dokonywanych oznaczeń glikemii powinny być zapisywane codzienne w tzw. dzienniczku samokontroli. Niektóre glukometry mają obecnie możliwość przechowywania w swojej pamięci pewnej liczby ostatnio wykonanych pomiarów oraz wprowadzenia tych informacji do osobistego komputera PC za pomocą specjalnego oprogramowania.

 

Kiedy koniecznie trzeba zbadać poziom glukozy we krwi?

 • przed każdym posiłkiem,
 • przed, w czasie i po zakończeniu każdego wysiłku fizycznego (zajęć w-f, wycieczki, itp.),
 • zawsze, kiedy dziecko „dziwnie” wygląda, „dziwnie” się zachowuje lub zgłasza, że czuje się „jakoś dziwnie” albo źle (może to być oznaką niedocukrzenia lub hiperglikemii!),
 • po zakończeniu postępowania leczniczego związanego z niedocukrzeniem — aby upewnić się, że nasze postępowanie było skuteczne i stężenie glukozy we krwi odpowiednio podniosło się,
 • wtedy, kiedy zalecił to lekarz prowadzący.

 

Ważne!

 1. 1.     Zaleca się także, aby chory na cukrzycę typu 1 dodatkowo sprawdzał poziom cukru we krwi:
 • 2 godziny po posiłku,
 • 30-60 minut po podaniu dodatkowej dawki insuliny w przypadku wystąpienia hiperglikemii.
 1. 2.     Poproś rodziców dziecka, aby pokazali Ci jak prawidłowo powinien być wykonany pomiar glikemii za pomocą glukometru oraz ustal z nimi, kiedy taki pomiar powinien mieć miejsce w szkole.

 

Prawidłowe i nieprawidłowe poziomy cukru we krwi

Bardzo trudno jest podać jednoznaczne wartości prawidłowych glikemii dla wszystkich dzieci z cukrzycą — wartości te określić powinien lekarz prowadzący chore dziecko, dla każdego pacjenta indywidualnie.

 

Dla potrzeb szkoleniowych można jednak przyjąć, że:

 • wartości glikemii w granicach 70-180 mg% dla większości dzieci w szkole będą bezpieczne i uznajemy je za prawidłowe,
 • o HIPOGLIKEMII (czyli zbyt niskim poziomie cukru) mówimy, gdy stężenie glukozy we krwi jest mniejsze niż 60 mg%,
 • o znacznej HIPERGLIKEMII (czyli bardzo wysokim stężeniu glukozy) mówimy, gdy poziom cukru we krwi jest większy od 250 mg%.

 

Ważne! Poproś rodziców dziecka o pisemną informację na temat zalecanych u niej/niego wartości glikemii: przed posiłkiem oraz przed i w trakcie wysiłku fizycznego.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *