Urlop wypoczynkowy nauczyciela 2020 – wymiar, zasady

Urlop wypoczynkowy to coś, co przysługuje każdemu pracownikowi. Zasady opisane w Kodeksie pracy doskonale znamy. Ale ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi?

Zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego w szkołach określa Karta Nauczyciela. Art. 64 tej ustawy mówi o tym, że jeśli nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której organizacji przewidziano ferie szkolne (tj. w placówce feryjnej), przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednak w tym czasie dyrektor może zobowiązać nauczyciela do wykonania następujących czynności…https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,25690101,urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-2020-wymiar-zasady.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *