UWAGA! Konkurs dla szkół ponadpodstawowych „uDOSTĘPniacze 2.0”

O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! Chcemy Wam pomóc zrozumieć jak ważna jest dostępność we współczesnych czasach. Stąd akcja edukacyjna i konkurs uDOSTĘPniacze 2.0.

O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! Chcemy Wam pomóc zrozumieć jak ważna jest dostępność we współczesnych czasach. Stąd nasza akcja edukacyjna i konkurs uDOSTĘPniacze 2.0.

Ten ostatni jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Szkolna edukacja

Konkurs realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat promuje tematykę dostępności. Chodzi w niej o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności ruchowej – także seniorom, osobom po zabiegach czy rodzicom małych dzieci.  Akcja ma na celu uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na potrzeby niektórych grup społecznych.

– Prawda jest taka, że póki jesteśmy sprawni i zdrowi nie dostrzegamy barier w dostępności. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy nagle sami potrzebujemy pomocy. I nie musi to być od razu poważny wypadek. Trudności dostrzegą kobiety z małymi dziećmi, osoby, które nagle zostały zmuszone do poruszania się np. o kulach, czy osoby starsze, które straciły wraz
z wiekiem siły i dawną sprawność.  Jednak by móc przygotować się do takich wyzwań już dziś musimy usunąć istniejące bariery i zbudować świadomość potrzeb. Temu właśnie ma służyć ten konkurs – podsumowuje Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

Organizator zapewnia szkołom atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu:

ü  wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności;

ü  otrzymają pakiet dedykowanych materiałów;

ü  będą mogli sami przeprowadzić lekcje dostępności w swoich szkołach.

Konkurs filmowy

Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.  

– Bardzo zależy nam, by udział w konkursie nie był tylko jednorazową inicjatywą,
a początkiem nowej drogi szkoły w zakresie edukacji o dostępności. Chcemy, by przeszkoleni nauczyciele stali się ambasadorami dostępności w swoich szkołach. Ważne, by wykorzystali otrzymane od nas materiały do dalszego edukowania młodzieży. Mamy nadzieję, że zachęcą Was do tego pakiety „dostępnościowe”, które będą przekazane zwycięskim szkołom. Pomogą one nauczycielom w prowadzeniu ciekawych zajęć. Po ich zakończeniu uczniowie nie tylko zdobędą nową wiedzę o dostępności, ale też zrozumieją, że dzięki  niej wszystkim będzie żyło się po prostu łatwiej  – podkreśla Monika Grążka.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie jest bardzo proste. Wystarczy uzupełnić formularz dostępny na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół
z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i pieniędzy z budżetu państwa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej konkursu: udostepniacze.mfipr.gov.pl

Anna Zakrzewska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *