Uwaga! Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.

W związku z licznymi pytaniami napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:

Ze względu na zmianę od 1 października 2015 r. wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90 d. ustawy o systemie oświaty, co związane jest ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz od 1 listopada 2015 r. wysokości dodatku do świadczeń rodzinnych stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty stypendium szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskuje, w przypadku przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy, o stosowanie procedur analogicznych do stosowanych w 2012 r.

Źródło i caly tekst: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/stypendium-twojego-dziecka-to-musisz-wiedziec.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *