W jaki sposób, style wychowania kształtują osobowość

Psychologowie rozwojowi od dawna interesują się tym, w jaki sposób rodzice wpływają na rozwój osobowości dziecka. Jednak pomimo wielu lat badań, znalezienie faktycznych związków przyczynowo-skutkowych między konkretnymi działaniami rodziców a późniejszym zachowaniem dzieci jest bardzo trudne. Zdarza się, że dzieci wychowane w dramatycznie różnych środowiskach mogą, w wieku dorosłym cechować się niezwykle podobną osobowością. I odwrotnie, dzieci, które są wychowane w tym samym domu, w tym samym środowisku, mogą dorosnąć i mieć bardzo różne osobowości – możesz to zaobserwować, jeśli masz rodzeństwo.

Style wychowania w rodzinie

Pomimo tych wyzwań naukowcy stwierdzili, że istnieją różne style rodzicielskie, które odznaczają się wyraźnym wpływem na dzieci. Niektórzy sugerują, że efekty stylu wychowania w rodzinie przenoszą się na zachowanie dzieci w życiu dorosłym. W latach 60. psycholog Diana Baumrind (psycholog kliniczny i rozwojowy, znana z badań nad stylami rodzicielskimi) przeprowadziła badanie na ponad 100 dzieciach w wieku przedszkolnym. Wykorzystując obserwację w środowisku naturalnym, wywiady z rodzicami i inne metody badawcze, zidentyfikowała pewne ważne wymiary rodzicielstwa. Wymiary te obejmują strategie dyscyplinowania, troskę i opiekę, style komunikacji oraz oczekiwania dotyczące dojrzałości dostosowanej do wieku i kontroli. Na podstawie tych wymiarów Baumrind zasugerowała, że większość rodziców wykazuje jeden z trzech różnych stylów rodzicielskich. Późniejsze badania Maccoby’ego i Martina sugerowały dodanie czwartego stylu rodzicielskiego. Każdy z nich ma inny wpływ na zachowanie dzieci. Czytaj więcej: https://wojciechklek.pl/w-jaki-sposob-style-wychowania-ksztaltuja-osobowosc/