Wagarowicz z hospicjum – absurdalne prawo na tropie chorych dzieci

Przepisy dotyczące obowiązku szkolnego są bezlitosne – każą ścigać za nieobecność na lekcjach również dzieci, które z powodu choroby, nie są w stanie pójść do szkoły i najprawdopodobniej nigdy nie będą. Dyrektorzy szkół apelują o zmiany w ustawie, bo nie chcą kierować pism do rodziców, uważając to za zbędną biurokrację i zwykłe okrucieństwo.

Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa, czuwa nad tym dyrektor szkoły, który ma interweniować, gdy liczba nieobecności ucznia przekracza określony próg. Problem w tym, że ustawodawca nie dostrzegł dość istotnego wyjątku – a mianowicie uczniów, których choroba w ogóle wyklucza udział w lekcjach.

 

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/nieobecnosci-chorego-ucznia-a-egzekucja-obowiazku-szkolnego,509883.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *