Warszawa: Placówki wsparcia dziennego wróciły do pracy

Stołeczne placówki wsparcia dziennego dla młodzieży i dzieci wróciły do pracy. Zgodnie z decyzją rządu otwarto je 25 maja - przekazał we wtorek stołeczny ratusz. Placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami zostaną otworzone w późniejszym terminie, ponieważ tam wdrożenie wymogów sanitarnych trwa dłużej.

Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej – wyjaśnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji – zaznaczył.

W ramach tych wytycznych ograniczono też liczbę podopiecznych w grupach. Opieka odbywa się w taki sposób, aby nie dochodziło do mieszania się grup. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do budynku.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/warszawa-placowki-wsparcia-dziennego-wrocily-do-pracy,185059.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *