Więcej kontroli i szybsze zapisywanie uczestników – ważne zmiany w PPK w szkole

Możliwość wcześniejszego zapisywania nowych pracowników do PPK, nowe rozwiązania w zakresie nienależnych wpłat, rozszerzenie kompetencji PIP – to najważniejsze spośród zmian w zakresie PPK, które weszły w życie 4 czerwca 2022 r. Sprawdź, co zmieniło się w zakresie PPK w szkole.

Zmiany w PPK w szkole – gdzie ich szukać

W ramach ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 dokonano między innymi nowelizacji przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ale też ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

PIP może sprawdzić, czy szkoła nie zniechęca do PPK

Ustawa o PPK przewiduje trzy rodzaje czynów zabronionych:

  • nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK (art. 106),
  • nieterminowe zapisywanie do PPK i przekazywanie wpłat do PPK (art. 107),
  • zniechęcanie do uczestnictwa w PPK (art. 108).

Do czasu nowelizacji Inspekcja Pracy miała podstawę do kontrolowania pracodawców pod kątem art. 106 i 107, ale nie było takiej możliwości w stosunku do art. 108. Nowelizacja zmieniła tę sytuację i nadała PIP nowe uprawnienie.

Źródło i cały tekst: https://www.portaloswiatowy.pl/place-w-oswiacie-inne-zagadnienia/wiecej-kontroli-i-szybsze-zapisywanie-uczestnikow-wazne-zmiany-w-ppk-w-szkole-21862.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *