WIEK PACJENTA A SUKCES W TERAPII MOWY

Kiedy do logopedy? Mówiąc krótko: Im wcześniej, tym lepiej. I lepiej późno niż wcale…

Mowa człowieka kształtuje się przez całe jego życie. Rozwój prawidłowej artykulacji powinien być ukończony ok. 7 r. ż., dlatego starania rodziców, w tym względzie powinny zacząć się możliwie jak najwcześniej. Już w 3 r. ż można rozpocząć terapię logopedyczną. Nie korygowane zaburzenia mowy, stwierdzone u małych dzieci, mogą odbić się szerokim echem w przyszłości i wpłynąć na relacje z innymi ludźmi, karierę zawodową. Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości w procesie nabywania mowy u naszych dzieci powinny być konsultowane z logopedą.

Zdolność różnicowania dźwięków mowy artykulacyjnej pojawia się już ok. 2 r. roku życia u dziecka i mimo braku gotowości do wymawiania niektórych głosek, różnicuje on mowę, wie jak dana głoska powinna brzmieć, mówi „kula”, choć ma na myśli „kura”. Aby rozwinęła się prawidłowa artykulacja konieczne jest uzyskanie sprawności motorycznej (przede wszystkim warg i języka), percepcji słuchowej, prawidłowej budowy anatomicznej, odpowiedniej regulacji procesów nerwowych i biochemicznych w mózgu. Jednak w każdym momencie rozwoju mowy może dojść do uszkodzenia któregoś z wyżej wspomnianych elementów. Wówczas zachodzi potrzeba zastosowania terapii zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych. W gabinecie logopedycznym na terapii pojawiają się nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym, coraz częściej młodzież w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, studenci, jak również osoby pracujące zawodowo. Zaniedbania okresu wczesnego dzieciństwa, edukacji wczesnoszkolnej mogą mieć wpływ na powstanie zaburzeń mowy, np. u nastolatka. Ma on już, w przeciwieństwie do małego dziecka, świadomość swoich niedociągnięć w sferze artykulacji, czy płynności mowy, ale niekoniecznie dostatecznie dużo wiary w siebie i w powodzenie terapii. Często młody człowiek decydując się na wizytę u logopedy zasięga opinii rówieśników, lub pedagoga, chce poprawić obraz własnej osoby, czy komunikację z innymi ludźmi. Rodzina, znajomi potrafią działać bardzo motywująco i dlatego ich akceptacja, dobre słowo wpływają korzystnie na terapię logopedyczną. Zarówno w przypadku dzieci, jak i osób starszych wykorzystuje się logo rytmikę – opartą na rytmie, tekstach słownych, zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała, jako doskonalą formę terapii mowy.

Kalina Pałasz– psycholożka i logopedka, instruktorka zajęć muzyczno – ruchowych w języku angielskim i hiszpańskim (z wykorzystaniem metod: C. Orffa, muzykoterapii, W. Sherborne, Knilla). Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.W poradni PrimoPsyche zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną nieprawidłowej wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji (kształtowaniem mowy, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji – opóźniony rozwój mowy, ADHD, zaburzenia słuchu, zaburzenia płynności mowy) u dzieci oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje logopedyczne (m. in. z zakresu profilaktyki logopedycznej).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *