Wizja i misja szkoły z pozycji dyrektora

Miałam to szczęście, że mogłam od podstaw tworzyć szkołę podstawową. Oczywiste było dla mnie, że chcąc tworzyć nową placówkę, muszę ją budować na rzeczywistych potrzebach dziecka.

„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać” J.W. Goethe

Kiedy czytam tę myśl Goethego czuję, że przy odrobinie woli i konsekwencji w działaniu, naprawdę można spełniać marzenia. Często ich realizacja jest długa, wyczerpująca, ale efekty przynoszą ogromną satysfakcję.

Miałam to szczęście, że razem z kilkoma zaangażowanymi w projekt osobami, mogłam od podstaw tworzyć szkołę podstawową. Kierując się wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole jako nauczyciel, snułam plany o nowej placówce. Początkowo był to zarys, ogólny obraz miejsca, w którym mogłabym swobodnie, zgodnie ze swoim przekonaniem i wyobrażeniem wykonywać swoją pracę. Rozważałam różne idee i koncepcje pracy szkoły, oceniałam plany edukacyjno-wychowawcze. Przede wszystkim jednak chciałam aby podstawowym odbiorcą naszego projektu było dziecko. Oczywiste było dla mnie, że chcąc tworzyć nową placówkę, muszę ją budować na rzeczywistych potrzebach dziecka. Niezmiernie ważne było to, że cały proces koncepcyjny nie był pracą tylko jednej osoby, ale całego zespołu. Więcej osób to więcej możliwości, pomysłów. Nie wystarczy jednak sama idea. Potrzebowaliśmy jakiegoś kierunku, myśli spinającej nasze wyobrażenia, po prostu wizji. Żeby jednak ją zwerbalizować musiałam sobie zadać pytanie: czym właściwie jest wizja?

Według definicji ze słownika języka polskiego PWN, wizja to . Encyklopedia Zarządzania określą ją jako .

Z tak wielu propozycji mieliśmy wyodrębnić tę, która łączyłaby wszystkich, prowadziłaby w jednym kierunku. Pomysłów i myśli było naprawdę wiele. Każdy miał inne wyobrażenia, trochę inne potrzeby. Pogodzenie różnych punktów widzenia, wartości, przekonań zajęło nam sporo czasu. Podczas kilku dni spotkań mogliśmy się spierać, dyskutować, snuć plany. Do wypracowania wspólnej myśli trzeba się było wzajemnie wysłuchać. Potrzeba było ustępstw, wypracowania konsensusu, zweryfikowania oczekiwań. W tym procesie towarzyszył nam trener/psycholog, który będąc osobą niezaangażowaną bezpośrednio w projekt, pomógł nam przejść przez trudne momenty i nazwać nieuchwytne myśli. To był bardzo dobry pomysł – osoba z zewnątrz, naprawdę patrzy inaczej i pomaga kierować dyskusję na właściwe tory.

W ten sposób udało nam się stworzyć wspólną myśl, która stała się wizją naszej szkoły, a właściwie hasłem, którym miałam się kierować pracując w tym miejscu.
 „Z fundamentów dzieciństwa na dach świata” 

Misja szkoły

Następnym etapem było opracowanie misji szkoły. Znalazło się tu 5 punktów opisujących szkołę, taką, w jakiej chcielibyśmy widzieć własne dzieci.

Nasza szkoła:
– jest otwarta na świat,
-jest miejscem łączącym rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną, we wspólnej pasji odkrywania tajemnicy/natury dziecka i wspierania jego indywidualnego rozwoju,
– daje uczniom narzędzia do nauki i samokształcenia, samodzielności i odpowiedzialności,
– dba o ich harmonijny rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny w środowisku przyjaznym, tolerancyjnym, bezpiecznym zapewniającym dziecku przestrzeń dla osiągania sukcesu
– buduje poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości, odwagę do pokonywania trudności i stawiania sobie wyzwań.

Kieruje nami szereg wartości, którymi intuicyjnie się kierujemy i które są dla nas ważne. To one mają nam towarzyszyć każdego dnia pracy. To właśnie je chcemy zaszczepić dzieciom i wzmacniać tak, aby mogły kierować się nimi przez całe życie.

Wartości, które uznaliśmy za najważniejsze to:
– szacunek,
– różnorodność,
– pasja,
– wspieranie dobra, pomoc potrzebującym,
– odpowiedzialność i uczciwość,
– otwartość na innych,
– rozbudzanie ideałów w codziennym życiu.

Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły byli ludźmi szczęśliwymi, rozsądnymi, odważnymi, uważnymi na otaczający ich świat i drugiego człowieka. Zależy nam na tym, aby mieli poczucie własnej wartości, umieli realizować własne marzenia i plany. Bardzo istotne jest dla nas to, żeby uczniowie potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i byli przygotowani do odkrywania kolejnych jej pokładów. Chcemy by nasi podopieczni  pogłębiali i rozwijali swoje talenty. Aby byli dobrymi ludźmi.

Chcąc osiągnąć to założenie postawiliśmy sobie cele i zgodnie z definicją  opracowaliśmy strategię działania, aby na bieżąco realizować naszą misję. Strategia została opracowana w podziale na trzy okresy czasowe: rok, pięć, dziesięć lat.

Patrycja Zdrojewska – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *