Włącz się w program edukacyjny Efekt Domina

Każda szkoła podstawowa i gimnazjum może dostać innowacyjne scenariusze lekcji. Dzięki nim jeszcze w listopadzie tysiące nauczycieli będą mogły rozpocząć ważną rozmowę z uczniami o tym, jak rozumieć problemy innych i mądrze walczyć z krzywdą.

Pomysłodawcą projektu Edukacja Globalna – Efekt Domina jest Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Podejmuje on całkowicie nowatorską próbę, by to, co działo się i dzieje na ekranie, przenieść do szkoły. Jeszcze w listopadzie tysiące nauczycieli będą mogły na podstawie przesłanych im scenariuszy rozpocząć ważną rozmowę.

Źródło i cały teskt: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/27774-wcz-si-w-program-edukacyjny-efekt-domina

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *