Wsparcie z programu :Posiłek w szkole i w domu otrzymało 720 szkół

720 szkół otrzymało w 2019 roku dofinansowanie na łączną kwotę 39 mln 960 tys. zł w ramach modułu rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - wynika z informacji przekazanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej Annę Ostrowską.

Rok 2019 był pierwszym rokiem działania programu.

Na realizację programu w szkołach w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa: po 40 mln zł w każdym z tych lat.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. funduszy niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

 

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wsparcie-z-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-otrzymalo-720-szkol,146883.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *