Wychowawcy i kierownicy kolonii zwolnieni z opłat za uzyskanie informacji o niekaralności

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *