Wykluczeni cyfrowo, czyli najważniejsze problemy e-learningu

Od soboty 17 października szkoły ponadpodstawowe powróciły do zdalnego trybu nauki. Nad szkołami podstawowymi również zbierają się czarne e-chmury edukacji na odległość. Ilu uczniów wypadnie poza system e-learningu? Jakie są tego przyczyny? Zapraszamy do lektury. Czekamy na Wasze doświadczenia w tym zakresie.

Temat wykluczenia cyfrowego dotyczy nawet ¼ polskich uczniów i staje się ponownie ważny w kontekście nasilającej się pandemii i przejścia od 17 października szkół ponadpodstawowy ponownie w tryb pracy zdalnej. Z czego wynika wykluczenie cyfrowe?

  • Z braku dostępności do internetu szerokopasmowego o odpowiedniej przepustowości na niektórych obszarach kraju, szczególnie wiejskich.
  • Z problemów limitu danych w dostępie mobilnym do internetu – dotyczy to przede wszystkim 50% dzieci , które mają telefony na kartę.
  • Z konieczność współdzielenia komputerów i laptopów między rodzeństwem i rodzicami lub wieloma domownikami jednocześnie.
  • Z braku kompetencji do nauczania zdalnego i wykorzystania narzędzi cyfrowych wśród nauczycieli. Szacuje się, że może dotyczyć nawet 30% nauczycieli, chociaż daje się zauważyć istotna zmiana w tym obszarze, ponieważ większość szkół wdrożyła lub wdraża programy szkoleniowe, kursy, dzięki którym nauczyciele coraz lepiej radzą sobie z materią informatyczną.

Każda szkoła powinna przeprowadzić diagnozę poziomu wykluczenia cyfrowego i na jej podstawie zdefiniować bariery dla edukacji zdalnej. Każdy nauczyciel powinien ocenić stopień realizacji podstawy programowej w ubiegłym roku szkolnym a wdrażany model edukacji zdalnej powinien był zapewniać możliwość edukacji każdego ucznia. Wiemy jednak, że rzeczywistość weryfikuje te wymogi i wciąż wielu uczniów zostaje poza nawiasem e-learningu. Póki co, oprócz programów, w ramach których można zakupić sprzęt IT oraz licznych szkoleń, które wpłyną na podniesienie jakości edukacji na odległość systemowych rozwiązań brak.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *