Rozporządzenie MEN ws. nauki zdalnej i hybrydowej w szkołach średnich od 19 października (dokument)

W trybie hybrydowym co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie; resort wskazuje też na wyjątki - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikujemy rozporządzenie MEN, które ukazało się w piątek w Dzienniku Ustaw.

Jak wynika z piątkowego komunikatu MEN, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach wystąpią wyjątki, które dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rozporzadzenie-men-ws-nauki-zdalnej-i-hybrydowej-w-szkolach-srednich-od-19

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *