Wyprawka szkolna – jak obliczyć kryterium dochodowe

Przypominamy. W 2015 r. realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Jest on kontynuacją poprzednich programów, realizowanych przez MEN od 13 lat. Zaplanowano na jego realizację 51 mln zł.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

Sprawdź komu przysługuje pomoc i jakie wartunki nalezy spełnić http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-jak-obliczyc-kryterium-dochodowe.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *