Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się ponownie do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *