Wzór na dotacje. Rozporządzenie dotyczące trybu udzielania i sposobu rozliczania środków

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *