Z korepetycji korzysta w Polsce już co trzeci uczeń

Co czwarta rodzina w Polsce opłaca dzieciom korepetycje - wynika z danych opublikowanych przez CBOS. Wartość rynku korepetycji w Polsce rośnie z roku na rok, w 2021 wyceniono go na siedem i pół miliarda złotych.

Na początku roku szkolnego 2020/2021 Centrum Badania Opinii Społecznej odnotowało znaczący spadek zainteresowania rodziców płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci w wieku szkolnym, co – jak się wydaje – było związane z trwającym od marca 2020 roku stanem epidemii. Mimo to z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych korzysta w Polsce już co trzeci uczeń…

Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się nauka języków obcych. Mimo że w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym odsetek rodziców deklarujących chęć opłacenia korepetycji z drugiego języka zmniejszył się o 6 proc., to z korepetycji korzysta aż 32 proc. uczniów. Na drugim miejscu znalazły się dodatkowe zajęcia sportowe (zanotowano wzrost z 27 do 31 proc.). Korepetycje lub kursy przygotowawcze odnotowały wzrost z 20 proc. do 25 proc. Na niezmienionym poziomie utrzymało się zainteresowanie zajęciami artystycznymi – korzysta z nich 16 proc. rodzin, w których są uczniowie.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/porazka-szkolnictwa-z-korepetycji-korzysta-w-polsce-juz-co-trzeci-uczen,376433.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *